top of page
Stopa przed zabiegiem
podczas zaszywania rany

Zaawansowana deformacja przodostopia z koślawym ustawieniem palucha, płaskostoipiem poprzecznym i młotkowatym 2 palcem.

 

Wykonano pełną korekcję z odtworzeniem łuku poprzecznego stopy, Skorygowano ustawienie koślawe ustawienie palucha. Zdjęcie śródoperacyjne w trakcie zaszywania rany. Gojenie prawidłowe.

Stopa przed zabiegiem
podczas zaszywania rany

Deformacja przodostopia z koślawym ustawieniem palucha, płaskostoipiem poprzecznym.

 

Wykonano pełną korekcję z odtworzeniem łuku poprzecznego stopy, Skorygowano ustawienie koślawe ustawienie palucha. Zdjęcie śródoperacyjne w trakcie zaszywania rany. Gojenie prawidłowe.

Stopa przed zabiegiem
podczas zaszywania rany

Deformacja średniego stopnia.

Osteotomia korekcyjna SCARF mod. Vox, + akin stabilizacja implantami tytanowymi.

Stopa przed zabiegiem
podczas zaszywania rany

Zaawansowana deformacja przodostopia z koślawym ustawieniem palucha, płaskostoipiem poprzecznym. Mężczyzna w wieku ok 35 lat.

 

Wykonano osteotomię korekcyjną translację odłamów ustabilizowano implantami tytanowymi. Zdjęcie śródoperacyjne w trakcie zaszywania rany. Gojenie prawidłowe.

halux operacja
halluxy po operacji

Zaawansowana deformacja przodostopia z koślawym ustawieniem palucha, płaskostoipiem poprzecznym i młotkowatymi palcami 2, 3,i 4

 

Ze względu na cukrzyce insulinozależną zabieg podzielono na 2 etapy w pierwszym skorygowano koślawe ustawienie palucha, Gojenie prawidłowe, w trakcie przygotowywania do 2go etapu

halluxy operacja
haluxy po operacji

Koślawość palucha średniego stopnia z płaskostopiem poprzecznym

 

Wykonano obniżającą korekcję koślawego palucha jednocześnie odtwarzając łuk poprzeczny stopy

zdjęcie pooperacyjne w trakcie szycia.

 

Gojenie prawidłowe.

halluxy
haluxy ortopeda wyniki

Koślawość palucha średniego stopnia z płaskostopiem poprzecznym

 

Wykonano obniżającą korekcję koślawego palucha jednocześnie odtwarzając łuk poprzeczny stopy

zdjęcie po 6 tygodniach na wizycie kontrolnej, widoczny niewielki obrzęk tkananek miekkich. Zalecono chodzenie w wygodnym obuwiu. 

 

Gojenie prawidłowe.

halluxy zabieg
haluxy po zabiegu

Koślawość palucha, koślawoś w stawie miedzypaliczkowym palucha, rotacja wewnętrzna palców 2 i 3.

 

Wykonano obniżającą korekcję 1 kości śródstopia, ze względu na cukrzycę zastosowanom zabieg minimalny bez korekcji deformacji paliczka bliższego palucha i rotacji palców.

 

Gojenie opuźnione, rana zagojona w 6 tygodniu.

Zaawansowana koślawość palucha z przesunięciem stawu do przyśrodkowej części stopy.

 

Wykonano korekcję 1 kości śródstopia, na zdjęciu pooperacyjnym widoczny naddatek skóry który ulega wchłonięciu.

 

Gojenie prawidłowe.

bottom of page